Wholeschool Portal | Home 19 August 2017

Líofa

 
   

Áiseanna Gaeilge ar Líne

Foclóirí agus Teasáras:

 
An Foclóir Beag: Cóip leictreonach de An Foclóir Beag 
Foclóir Uí Dhuinnín: Seanfhoclóir (Leictreonach)
Foclóir Uí Dhuinnín (PDF): Seanfhoclóir
Focal.ie: Foclóir Tearmaíochta 
Foclóir nua Béarla-Gaeilge: An foclóir is déanaí ar a bhfuil Fóras na Gaeilge ag obair.
Teasáras na Gaeilge:

Líonra Séímeantach na Gaeilge

Rialacha Gaeilge:

 
Graiméar Gaeilge na mBráithre: Bíobla na Gaeilge
Caighdeán Athbhreithnithe 2012: An Caighdeán Oifigiúil is déanaí.
Caighdeán an Choiste Athbhreithnithe:
Logainmneacha:
Gasaitéar na hÉireann:

Ainmneacha Ionad Daonra agus Gnéithe Fisiciúla.

Sráidainmneacha: Ainm sráideanna agus bailte ar fud na sé chontae.
Logainm.ie:

Bunachar Logainmneacha na hÉireann.

Ábhair eile:  
Acmhainn.ie: Foclóirí agus Liostaí Tearmaíochta
Aistear.ie: Áiseanna d’aistritheoirí, d’eagarthóirí agus do gach duine a bhíonn ag scríobh i nGaeilge
Úsáid Uimhreacha na Gaeilge:

Iomlán na rialacha a bhaineann le húsáid uimhreacha sa Ghaeilge.

Treoracha Aistriúcháin: Rialacha a bhaineann le háistriú sa Ghaeilge.

www.abair.ie:

Úsáideach maidir le fuaimniú focal
Seiceálaí Litrithe do Microsoft: Seiceálaí litrithe as Gaeilge atá ann.
Gramadóir na Gaeilge: Is féidir leis seo tacú ó thaobh na gramadaí de.