Wholeschool Portal | Home 19 August 2017

Líofa

An Ghaeilge agus an Fhisic!

Professor Matt Zepf from Queens University gave science students at the school a lecture on Energy this term.  Even though Professor Zepf is a native of Germany his Irish is excellent and the lecture was delivered entirely through Irish.

Cé gur as Stuttgard ó dhúchas don Ollamh Matt Zepf tá sé pósta le bean as Éireann agus tá Gaeilge den scoth foghlamtha aige. Ba i nGaeilge a thug sé uaidh an léacht do dhaltaí EC4 Choláiste Feirste i mí Feabhra.Bhí an léacht ar an téama ‘Fuinneamh’ eagraithe le tacú leis na modúil fisice atá a dhéanamh ag na daltaí faoi láthair agus bhain siad an taitneamh as an chur iláthair a rinne Matt.Thacaigh an léacht chomh maith leis an phlean atá ag Roinn na hEolaíochta leis an Ghaeilge a chur chun cinn trí nasc a dhéanamh idir eolaithe ‘mór le rá’ agus an Ghaeilge.  Tá Roinn na hEolaíochta ag dúil chomh maith go gcuirfidh an ocáid seo le suim in Ard Léibheál Fisice agus cúrsaí ollscoile a bhaineann leis an Fhisic.