Wholeschool Portal | Home 19 August 2017

Líofa

Foireann Sacair Choláiste Feirste ag dul ó neart go neart!


Deirtear linn go minic nach bhfuil mórán Gaeilge le cluinstin fud fad Bhéal Feirste agus go háirithe in áiteanna ar nós Bhóthar na Sean Coille, Bhóthar Bhaile Mhic Gearóid nó in Ascaill Windsor. Ach ní mar a shíltear a bhítear, i gcás fhoireann sacair bhliain a naoi agus a deich. Ghlac na buachaillí an áit s’acu sa chéad bhabhta eile de Chorn Bhéal Feirste i ndiaidh bua iontach in éadan Boys Model ó thuaisceart Bhéal Feirste. Leis an fhírinne a dhéanamh, bhí an chéad bhua bainte amach nuair a léim na buachaillí ón bhus. Leis na buachaillí i measc dhaltaí  ‘Boys Model’, labhair na buachaillí i nGaeilge os ard agus go bródúil. Baineadh geit as daltaí Boys Model agus a dteanga dúchais le cluinstin acu.

I ndiaidh caint spreagúil ó bhainisteoir Pádraig Mac Cathail, bhí na buachaillí réidh dul chun troda ar an pháirc. Is léir go raibh caighdeán na peile Choláiste Feirste i bhfad níos airde i ndiaidh deich mbomaite imeartha den chluiche agus iad dhá chúl chun tosaigh. Bhí an lámh in uachtar acu ar fud na páirce agus muid ag cur brú suntasach ar an liathróid. Le cúig nóiméad go dtí leath ama, ghlac muid seilbh ar an chluiche i ndiaidh cúl eile a aimsiú. Cé go raibh slua mór amach ag tabhairt tacaíochta do Boys Model, níor chuir sin isteach ar na daltaí s’againne agus lean siad ar aghaidh leis an dea-iompar ar an pháirc.

Ag tús an dara leath, bhí sé ríshoiléir go raibh an réiteoir ag déanamh a sheacht ndícheall, lámh chuidithe a thabhairt don fhoireann áitiúil. Is cinnte gur chuidigh seo leo nuair a fuair siad an chéad chúl s’acu mar gheall ar chic éirice. Cinneadh nach raibh an bainisteoir, Pádraig Mac Cathail, sásta faoi. I ndiaidh tréimhse de 15 nóiméad gan chúl, chuaigh buachaillí na scoile ar an ionsaí dhá uaire agus le seo d’aimsigh siad dhá chúl. Cé go raibh an cluiche thart ag leath ama, chuir seo deireadh le dóchas ar bith a bhí ag lucht Boys Model. Ach ar an lámh eile, bhí ocras go fóill ag buachaillí na scoile agus chuaigh siad sa tóir ar chúpla cúl eile. Níorbh fhada go bhfuair siad ná cúil seo, áfach. Shéid an réiteoir a fheadóg agus chríochnaigh an chluiche Coláiste Feirste 8 Boys Model 1. 

D’fhág muid an pháirc agus gliondar inár gcroí, ní amháin as an bhua suntasach a bhaint amach. Ba linn ar mbuíochas a ghabháil le Diarmaid Ua Bruadair agus Daithí Mag Uidhir as an bhus a thiomáint. Is gá comhghairdeas a ghabháil lenár ndaltaí féin as a ndea-iompar agus an Ghaeilge a bhí á labhairt acu i gcaitheamh an chluiche. Maith sibh, a bhuachaillí. Leanaigí oraibh!

Coláiste Feirste: Niall Ó Raghallaigh, Liam Bassett, Cillian Mac Cumhai, Pearse Mac Philib, Odhran Ó Cluasaigh, Jordan Toner, Máirtín Ó Lali, Sean Mc Cormack, Sean Mac Muralain, Máirtín Ó Lobhraí, Daniel Mac Léid, Gerard Ó Ceallaigh, Caolán Mac Fhiobhaí, Thomas Bunting, Micheal Holden, Oran Mac Manus.