Wholeschool Portal | Home 19 August 2017

Líofa

Bliain 10 fríd chuig Cluiche Ceathrú Ceannais Chorn Ennis

Thaistil foireann bhliain 10 na scoile chuig Woodlands ar lá galánta Déardaoin 25ú Deireadh Fómhair chun páirt a ghlacadh i gcomórtas Ennis.  Bhí ceithre scoil eile ag seasamh sa bhealach idir peileadóirí óga na scoile agus an cluiche ceathrú ceannais. 

Coláiste Feirste 1-6 Edmund Rís 2-5

Thosaigh an comórtas le cluiche in aghaidh Edmund Rís.  Thosaigh an fhoireann go hiontach le Tomás Bunting, Óisín Ó Coileáin agus Pádraig Ó Curnáin go mór i réim. Tháinig Edmund Rís ar ais sa chluiche sa darna leath, áfach, bhuaigh siad sa deireadh le dhá chuilín le spáráil. Cluiche fíochmhar, congárach a bhí ann agus d'fhág an toradh muid buartha nach mbeadh muid ábalta an cluiche ceathrú ceannais a bhaint amach.

Coláiste Feirste 3-8 Coláiste Chorp Chríost 2-3

D'imir na gasúraí go hiontach sa chluiche seo ó thus go deireadh.  Thosaigh CCC go hiontach nuair a d'aimsigh siad cúl iontach go luath ach d'fhreagair Caolán Ó Cathail le cúl dá chuid féin go gasta ina dhiaidh sin.  Arís eile, bhí Pádraigh Ó Curnáin go mór i réim sna cúlaí chomh maith le hEoin Mac Cú Uladh.  Throid na buachaillí go fíochmhar agus go cróga nuair cé go raibh an lámh in uachtar ag CCC ag deireadh an chéad leath.  Thosaigh muid go hiontach sa darna leath nuair a d'aimsigh Peadar Mac Cailín cuilín gleoite díreach i ndiaidh d'Aodhán Mac Mathúna cúl iontach aonárach a scóráil ar son na scoile agus chríochnaigh Dannán Ó Cluasaigh an cluiche le cuilín galánta eile i ndiaidh dó bob a bhuaileadh ar a fhear trí huaire i ndiaidh a chéile.

Coláiste Feirste 5-14 Scoil na mBráithre 1-2

Agus muid socair anois i ndiaidh dúinn bua iontach a fháil ar CCC, d'imir muid go hiontach in aghaidh Scoil na mBráithre. Níor thosaigh sé go hiontach áfach nuair a d'aimsigh siad cúl lena gcéad ionsaí.  Níor thug na buachaillí cic eile daofa ina dhiaidh sin agus d'imir siad cosúil le foireann Thír Chonaill agus aimsiú pasanna agus ag tabhairt faoi ionsaithe bhuachaillí bhóthar an ghleanna.  Bhí Peadar Mac Cailín, Aodhán Mac Mathúna, Tomás Bunting, Conor Ó Broin agus Óisín Ó Coileáin arís ar bharr a réime sa chéad leath seo.  Thug seo seans do bhainisteoir na foirne cuid athruithe a dhéanamh ag leath ama.  Tháinig Conall Ó Néill ar an pháirc agus d'aimsigh sé cúilín iontach go gasta.  Díreach i ndiaidh sin, bhí scothna himeartha ann idir Odhrán de Creag, Piaras Crane agus Aaron Mac Firbhisigh agus aimsíodh cuilín eile do na Gaeil.  D'fhág sin an cluiche deireanach againn le Barr na Gaoithe agus áit sa chluiche ceathrú ceannais do na buaiteoirí.

Coláiste Feirste 3-9 Barr na Gaoithe 1-1

Agus spás do bhuaiteoirí an chluiche seo ar fáil sa chluiche ceathrú ceannais, ba é seo an cluiche mór s'acu nach dtiocfadh linn a chailleadh.  Thuig muid go raibh contúirt mhór ag baint le Barr na Gaoithe.  Bhí siad mór, gasta agus láidir.  Rinne muid cúpla athrú. Chuaigh Caolán Ó Cathail isteach mar lánchúlaí, Aodhán Mac Mathúna isteach i lár na páirce agus Peadar Mac Cailín isteach sa líne leath-thosaigh.  Ón chéad fheadóg go dtí an ceann deireanach, níor lig na Feirstigh do Scoil Bharr na Gaoithe imirt.  Bhí siad chun tosaigh, bhí siad cliste le húsáid na liathróide, bhí siad cróga agus ráta oibre den chéad scoth acu.  D'aimsigh Aodhán Mac Mathúna an chéad chúl dúinn. Landáil Peadar Mac Cailín cúpla cúilín iontacha.  Scóráil Barra Mac an Phrir cúilín eile chun talamh slán a fhágáil idir an dá fhoireann ag leath-ama.  Fuair an freasúra cúpla seans ach cuireadh deireadh leo le cosaint iontach ó Chaolán Ó Cathail, Pádraig Ó Curnáin, Óisín Ó Coileáin agus Eoin Mac Cú Uladh.  Chruthaigh an chosaint seo an t-ardán do thosaithe na scoile cuilín i ndiaidh cuilín eile a aimsiú. 

Bhí muid iontach bródúil as na gasúraí inniu agus is léir go bhfuil todhchaí bhreá gheal ag an scoil ar an pháirc peile.  Bogann siad ar aghaidh anois chuig an chéad bhabhta eile agus tá muid ag dúil go mór leis.  Bhí iompar na ndaltaí go hiontach agus an teanga á labhairt acu go bródúil chomh maith.  Tá moladh mór tuilte acu ar fad!

 Coláiste Feirste abú!