Wholeschool Portal | Home 19 August 2017

Líofa

 Teagmhail
   
 
Féach ar Colaiste Feirste i léarscáil níos mó.
Sonraí teagmhála na scoile
School contact details

Seoladh
Address

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Cheathrú Ghaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Fón
Phone
028 9032 0707

Fács
Fax
028 9032 4301

Suíomh gréasáin
Website
http://www.coláistefeirste.com/